Bezkontaktní platby

Bezkontaktní platby jsou už na světě. Byly spuštěny na podzim roku 2011, přesněji na začátku října. Do praxe je zavedla Česká...

Co Je Co?

Hypotéka

Hypotéka, nebo také hypoteční úvěr, je typ úvěru poskytovaný jak fyzickým, tak i právnickým osobám na základě zástavního práva nemovitosti. Účelem pořízení hypotéky může být například koupě nebo stavba nemovitosti do osobního vlastnictví, ať už je to byt, rodinný dům, pozemek či jejich případné další...

Účelový úvěr

Účelový úvěr je velmi účinná a cílená forma financování. Je poskytován na předem jasně určený účel, a ten samozřejmě není možné měnit v průběhu čerpání úvěru. Účelové úvěry jsou poskytovány na předem určené a specifikované věci. Jednoznačnou a největší výhodou tohoto úvěru je nižší sazba v...

RPSN - co je to?

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů znamená číslo, které umožňuje spotřebiteli snadněji posoudit výhodnost nebo nevýhodnost úvěru. RPSN nám říká, jaký je procentuální podíl z částky dluhu, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami a jinými výdaji spojenými s...

Zástava

Pokud si půjčujete od banky nebo jiné instituce půjčku větší částky, mohou po vás požadovat zástavu. Nejčastěji se bude jednat o nějakou nemovitost. Právní normou, která ošetřuje právo na zástavu je občanský zákoník. Ten hned v úvodních ustanoveních definuje zástavní právo jako právo, které má slouží k...

Fixační období u hypotéky

Co je to fixační období hypotéky? Různé bankovní domy poskytují svým klientům hypoteční úvěry s možnou fixací úrokové sazby. Tohle fixační období si klient volí sám, zpravidla jsou to tři, pět nebo 10 let. Období fixace začíná ode dne, kdy klient podepíše s bankou hypoteční smlouvu. Po skončení tohoto období si...

Leasing

Leasing je na českém trhu znám jako obdoba finančního produktu, za který si můžeme pořídit movitou věc, pro osobní účely. V zásadě jde o vazební vztah s financovaným subjektem. Do ČR se dostal, až po svrhnutí minulého režimu a ihned se začal pozitivně rozvíjet a vtěsnávat do populačního podvědomí. Leasing se...

Nebankovní registr dlužníků

Nebankovní registr klientských informací je znám i pod označením NRKI a jde o obecné pojmenování určitého systému v České republice, který nabízí výměnu důležitých informací o vlastních nebo potencionálních zákaznících. Tohoto sytému využívají bankovní i nebankovní instituce a ověřují si tak bonitu...

Platební příkaz (soudní)

Dost často se o platebním příkaze mluví v televizi, hlavně ve zprávách, ale co je to ve skutečnosti platební soudní příkaz a na koho se vztahuje? Se soudním platebním příkazem se můžete setkat v případě, že řádně a opakovaně neplatíte své dluhy a závazky. Neplatičů a dlužníků je v České republice poměrně...

Bankovní registr

Co je to bankovní registr? Bankovní registr klientských informací je společná databáze, do které posílají tuzemské banky informace o úvěrových vztazích svých klientů. Správcem této databáze je Czech Banking Credit Bureau, a.s. a registr samozřejmě podléhá Zákonu o ochranně osobních údajů. Bankovní registr je tedy...