RPSN – co je to?

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů znamená číslo, které umožňuje spotřebiteli snadněji posoudit výhodnost nebo nevýhodnost úvěru. RPSN nám říká, jaký je procentuální podíl z částky dluhu, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami a jinými výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou v České republice od 1. ledna 2002 ze zákona povinni uvádět u své nabídky právě i RPSN. Pokud poskytovatelé tuto povinnost neplní, jsou jimi poskytnuté úvěry automaticky úročeny diskontní sazbou ČNB (což je většinou pro zákazníka výrazně výhodnější).

RPSN se počítá podle vzorečku, kde

  • m je počet poskytnutých půjček,
  • Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,
  • ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
  • n je počet plateb,
  • Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
  • sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.

Nejnovější komentáře