Leasing

Leasing je na českém trhu znám jako obdoba finančního produktu, za který si můžeme pořídit movitou věc, pro osobní účely. V zásadě jde o vazební vztah s financovaným subjektem. Do ČR se dostal, až po svrhnutí minulého režimu a ihned se začal pozitivně rozvíjet a vtěsnávat do populačního podvědomí. Leasing se rozděluje na několik sekcí. Nejznámější jsou finanční leasing, operativní a nebo také zpětný, či kaptivní Finanční leasing Zde je po celou dobu splácení financovaného předmětu, majitelem poskytovatel úvěru, tudíž leasingová společnost. Vlastnictví přechází na majitele, až po zaplacení veškerých neuhrazených plateb. Tak je leasingová společnost dokonale kryta, proti nesplácení, nejenže vám mohou auto o zabavit i kvůli jedné nezaplacené splátce, ale také mají, podle §185 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“, možnost vás nahlásit jako zloděje. Operativní leasing Oproti finanční verzi, je majitelem předmětu, většinou vozidla leasingová společnost i po skončení sepsané smlouvy. Vzniká tak společnosti možnost do splátek zahrnout jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou. Takto zaplatí klient jen amortizovanou část ceny. Tento typ leasingového úvěru využívají výhradně živnostníci a společnosti. Smlouva se sjednává na minimální délku v trvání 12 měsíců a maximálně 60 měsíců po uzavření smluvního vztahu. Nejčastější volitelná délka je 36 měsíců. Výpočet splátek se přímo odráží od počtu najetých kilometrů v leasingovém období. Porovnání Pro společnosti, které vlastní 3 a více vozů je vždy výhodnější varianta druhá. Jsou zde zahrnuty tzv. flotilové slevy, daňové zvýhodnění. Vše je bez spoluúčasti akontace a navíc odpadá i starost o vyřizování veškeré agendy, jelikož vozy jsou ve vlastnictví leasingové společnosti

Publikováno: 25. 04. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková