Hypotéka

Hypotéka, nebo také hypoteční úvěr, je typ úvěru poskytovaný jak fyzickým, tak i právnickým osobám na základě zástavního práva nemovitosti. Účelem pořízení hypotéky může být například koupě nebo stavba nemovitosti do osobního vlastnictví, ať už je to byt, rodinný dům, pozemek či jejich případné další stavební úpravy, jako jsou rekonstrukce, opravy, přístavby a modernizace. Hypotéku si také můžete pořídit kvůli koupení podílu v družstvu nebo dědictví. Jako výše hypotéky se poskytuje minimálně 100 000,- Kč, maximálně však 90% ceny nemovitosti odhadnutou znalcem, většinou to je okolo 70%, zbytek financí musí být žadatelovo. Hypotéku, která vám pokryje kompletní náklady lze získat pouze na koupi nového bytu nebo stavbu úplně nové nemovitosti. Splatnost hypotečního úvěru se myslí doba, po kterou bude klient hradit bance úvěr. Zpravidla se tato pohybuje od 5 do 30 let, ale i od 1 roku do 40 let. Délka splatnosti úvěru ovšem nesmí překročit věk 70 let žadatele. Nejoptimálnější doba na splacení hypotéky je mezi 15 až 20 lety, kdy vychází nejlepší poměr mezi výškou splátky a náklady na úvěr. Způsoby splácení jsou buďto anuitní, kdy klient platí stejnou výši splátky po celou dobu trvání úvěru. Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny. Další typ je tzv. progresivní splátka – splátky se postupně zvyšují. A nakonec degresivní typ splácení, kdy se splátky v průběhu let snižují . Hypotéky mají několik typů, rozlišujeme hlavně účelové, neúčelové, hypotéky bez dokládání příjmů a kombinované hypotéky. U účelových hypoték je zřejmý účel úvěru, například bydlení, rekonstrukce nebo přístavba. U neúčelové hypoték klient nemusí instituci, která hypotéku poskytuje sdělovat, na co peníze použije. Tyto hypotéky jsou dražší. Hypotéky bez dokládání příjmů jsou úvěry, kde žadatel nedokazuje výši svého příjmu. Banka je většinou ochotna klientovi půjčit maximálně 50% až 60% ceny nemovitosti. U posledního typu hypoték, tedy kombinovaných hypoték, to funguje tak, že klient splácí jen úroky z hypotéky a zbytek dává do investičního životního pojištění.

Publikováno: 30. 04. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková