Platební příkaz (soudní)

Dost často se o platebním příkaze mluví v televizi, hlavně ve zprávách, ale co je to ve skutečnosti platební soudní příkaz a na koho se vztahuje? Se soudním platebním příkazem se můžete setkat v případě, že řádně a opakovaně neplatíte své dluhy a závazky. Neplatičů a dlužníků je v České republice poměrně hodně. Platební morálka klesá a lidé s placením půjček otálejí. V poslední době se ovšem na neplatiče zaměřili nejenom velké finanční domy a banky, ale také různé úvěrové a leasingové společnosti, které si po vzoru tuzemských bank zavedli Nebankovní registr klientských informací, který jim pomůže lépe zprůhlednit český úvěrový trh. Řada notorických neplatičů tak bude mít do budoucna problémy dostat a získat nějakou novou půjčku. Vraťme se ale zpátky k soudním platebním příkazům. Kdo dlouhodobě neplatí své dluhy a závazky, může od soudu tento platební příkaz velmi brzy obdržet. Tento soudní platební příkaz se opírá o zákon občanského soudního řízení č.99/1963. V tomto zákoně se praví, že soud může udělit žalovanému, aby do patnácti dnů od doručení platebního příkazu žalobci uhradil uplatněnou pohledávku i náklady řízení. V této lhůtě máte rovněž právo podat odpor u soudu, který platební příkaz vydal a poslal ho. Platební příkaz nelze pouze vydat v případě, že jde-li o věc, ve které má rozhodovat senát nebo není-li znám pobyt žalovaného či má-li být platební příkaz poslán žalovanému do zahraničí. Velkým problém soudního platebního příkazu je v osobním převzetí tohoto dopisu od soudu. Platební příkaz musí být doručen žalovanému do vlastních rukou, jiná možnost není možná. Když se ovšem člověk vehementně brání a vyhýbá se převzetí platebního příkazu, vystavuje se tím exekuci. Když žalovaný nepodá do patnácti dnů odpor proti platebnímu příkazu, má soudní platební příkaz účinky pravomocného rozsudku.

Publikováno: 26. 03. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková