Půjčka na směnku

Pokud potřebujete peníze co nejdříve, můžete zažádat o takzvanou půjčku na směnku. Peníze vám budou proplaceny okamžitě. Směnky se dělí na cizí a vlastní. Směnkou se myslí cenný papír, ve kterém výstavce se zavazuje zaplatit dané osobě ( v tomto případě jde tedy o směnku vlastní), nebo dá příkaz třetí osobě zaplatit částku ze směnky (toto je směnka cizí). Je ale důležité, abyste si zkontrolovali veškeré náležitosti, které směnka musí obsahovat. Pokud tomu tak je, tak neexistuje příčina, proč se směnkám vyhýbat. Jde totiž o velmi jednoduchý a přitom praktický způsob, jak ve velmi krátkém časovém úseku dostat požadovanou částku. Jasnou nevýhodou směnek jsou vysoké úroky. Půjčka však bývá vyřízena většinou do druhého dne. Dalším plusem je velký počet firem, které tento druh půjček poskytují. Soudní řízení je v případě nesplacení směnky velmi jednoduché. Žalobce totiž nemá povinnost dokazovat, že půjčka pomocí směnky opravdu vznikla. Úplně postačí, když je u soudu předložena platná směnka. Tím pádem na neplatiče zbývá, aby všechny své dluhy vyrovnal. Soudce potom poručí k provedení směnečného platebního rozkazu. Osoba, která je tak žalovaná, musí tedy do tří dnů uhradit své pohledávky a samozřejmě také soudní výlohy. Celý proces se uskuteční během několika málo týdnů a netrvá tak třeba celé roky. Co musí směnka obsahovat:
  • údaj splatnosti směnky
  • příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
  • údaj místa, kam má být placeno
  • označení, že jde o směnku, musí to být obsaženo v samotném textu směnky
  • jméno toho, kdo má směnku platit
  • jméno toho, komu má být směnka splacena
  • podpis výstavce směnky
  • datum a místo vystavení směnky

Publikováno: 08. 05. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková