Fixační období u hypotéky

Co je to fixační období hypotéky? Různé bankovní domy poskytují svým klientům hypoteční úvěry s možnou fixací úrokové sazby. Tohle fixační období si klient volí sám, zpravidla jsou to tři, pět nebo 10 let. Období fixace začíná ode dne, kdy klient podepíše s bankou hypoteční smlouvu. Po skončení tohoto období si klient opět zvolí délku fixace na další období. Z logiky věci vyplývá, že čím delší fixaci si zákazník zvolí, tím bude platit vyšší úrokovou sazbu. Tolik na úvod krátké vysvětlení. Nyní si pojďme něco říci o délce fixačního období hypotéky. Jakou strategie při délce fixačního období zvolit? Je to všechno otázka budoucího vývoje úrokových sazeb na trhu. Zde věštění z koule nepomůže, nejlepší bude, zeptat se na radu analytiků, kteří odhadují, jak se finanční trh bude chovat za několik měsíců. Pokud úrokové sazby budou stoupat, bude pro vás výhodnější delší fixační období. Pokud bude opačný scénář, to znamená, že úrokové sazby budou klesat, zvolte kratší fixační období. Dalším faktorem pro posouzení fixačního období hypotéky jsou podmínky, které nám banka nabídne. Když se podíváme na český trh, tak zjistíme, že Česká spořitelna v současné době nabízí hypotéku s fixací na pět let s úrokem 4,34 procent, což je momentálně nejlepší nabídka na trhu. Komerční banka na stejné období fixace nabízí úrok 4,89 procent. Na závěr je také důležité říci, abyste si hlídali konec svého fixačního období. Měsíc před koncem tohoto období vám vaše banka pošle dopis s informacemi o úrokových sazbách pro následujíc fixační období. Proto je moudré, abyste s větším předstihem zjistili od banky patřičné informace o úrokových sazbách na následující období. Pakliže nebudete spokojeni, můžete přejít k jinému bankovnímu domu. Rozhodnout změnit svou banku, se však musíte dříve, měsíc před koncem vašeho fixačního období je už příliš pozdě.

Publikováno: 26. 04. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková