Kreditní karta

Kreditní karta je platební karta, k níž je přidělen úvěrový limit. Na základě daného úvěrového limitu můžeme platit za služby a zboží u podnikatelských subjektů v kamenných obchodech či přes internet nebo si vybírat hotovost z bankomatů po celém světě, i když nemáme na svém bankovním účtu dostatečné finanční...

Home Credit půjčka 1

U každého z nás může někdy dojít k situaci, že budeme na něco potřebovat peníze, ale ty bohužel nebudeme mít k dispozici, protože příjmy naší domácnosti nám neumožňují ukládat peníze na mimořádné výdaje (např. pořízení nového osobního automobilu, domácích spotřebičů, elektroniky a jiného vybavení...

Půjčky - jaro 2011

Chybí Vám peníze před obdržením další výplaty? Neumožňují Vám příjmy Vaší domácnosti ukládat peníze na mimořádné výdaje jako např. nečekaná porucha automobilu, domácích spotřebičů (pračka, myčka, lednička a dalších domácích spotřebičů, bez kterých se domácnost neobejde), elektroniky (počítač,...

Půjčka na směnku

Pokud potřebujete peníze co nejdříve, můžete zažádat o takzvanou půjčku na směnku. Peníze vám budou proplaceny okamžitě. Směnky se dělí na cizí a vlastní. Směnkou se myslí cenný papír, ve kterém výstavce se zavazuje zaplatit dané osobě ( v tomto případě jde tedy o směnku vlastní), nebo dá příkaz třetí osobě...

Exekuce

Exekuce nebo také vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je například vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a...

Co je vlastně půjčka ?

Nevycházíte měsíc co měsíc s s penězi? Chybí vám pokaždé peníze v nějaké oblasti, ať už placení účtů nebo výdajů na oblečení, jídlo o atd.? Chcete si koupit něco pro sebe a nechcete na vaši vysněnou věc čekat několik měsíců, než se vám podaří něco ušetřit? V takových případech může vaše problémy...

Lichva

Lichva nebo také úžera je všeobecně závazek nepřiměřeně velký k zisku závazkem získaným. Asi nejčastější příklad jsou půjčky s velkými až přehnanými úroky, například 100 % za každý den. Podle zákona platného v České Republice lichvaření považováno za trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužije...

Vhodné náležitosti smlouvy o půjčce

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje půjčit peníze. Půjčku peněžní hotovosti lze vyřešit mnoha způsoby, směnkou, spotřebitelským či hotovostním bankovním úvěrem, také lze využít půjčky od společnosti či fyzické osoby za předem sjednaný úrok. Společnost, která půjčku poskytuje je...

Hypotéka

Hypotéka, nebo také hypoteční úvěr, je typ úvěru poskytovaný jak fyzickým, tak i právnickým osobám na základě zástavního práva nemovitosti. Účelem pořízení hypotéky může být například koupě nebo stavba nemovitosti do osobního vlastnictví, ať už je to byt, rodinný dům, pozemek či jejich případné další...

Účelový úvěr

Účelový úvěr je velmi účinná a cílená forma financování. Je poskytován na předem jasně určený účel, a ten samozřejmě není možné měnit v průběhu čerpání úvěru. Účelové úvěry jsou poskytovány na předem určené a specifikované věci. Jednoznačnou a největší výhodou tohoto úvěru je nižší sazba v...