Pribor

Lidé, kteří se ve světě financí nepohybují každý den, většinou bankovním názvům a zkratkám nerozumí. Ve světě peněz a financí je celá řada cizích slov a nesrozumitelných zkratek. Tahle cizí slova a nesrozumitelné zkratky jsou většinou odvozeny z anglického jazyka. Leasing, iban, debet, swift, aval, anuita to všechno jsou cizí slova či zkratky z anglického jazyka. Je to těžko pochopitelný svět pouze pro zasvěcené. Orientovat se v tom, dá často těžkou práci a námahu.

Slovo PRIBOR patří pro laika rovněž k těm tajemným. Zní totiž cize a nesrozumitelně. Co tedy znamená slovo PRIBOR? PRIBOR je opět jedna z mnohých zkratek ze světa bankovnictví a finančnictví.

Slovo PRIBOR je zkratka od anglického slovního spojení Prague InterBank Offered Rate. V praxi se jedná o pražskou mezibankovní úrokovou sazbu. Ta je dobrá k tomu, aby si tuzemské banky mezi sebou poskytovaly úvěry.

Službu PRIBOR banky používají zejména při určování procent úroků při hypotečních úvěrech. PRIBOR je v podstatě průměrná úroková sazba, za kterou si ostatní tuzemské banky mohou ukládat finanční prostředky u jiných českých bankovních domů. Každý den tyto pohyblivé sazby sestavuje Česká národní banka.

Pro nezasvěcené je sazebník PRIBOR španělskou vesnicí. Mohou však nastat chvíle, kdy nás tento sazebník bude zajímat. Bude to například ve chvíli, kdy si budeme od bankovního domu brát hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr máte dnes v různých podobách. Buď si můžete zvolit variabilní hypotéku či hypotéku s pevným fixačním obdobím. Pak nastává chvíle, kdy nás budou čísla sazebníku PRIBOR velmi zajímat, neboť od těchto čísel se budou vypočítávat naše úrokové sazby. Sazby PRIBOR jsou online k dispozici, můžete je totiž stále sledovat na internetových stránkách České národní banky.

Publikováno: 21. 09. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková