Lichva

Lichva nebo také úžera je všeobecně závazek nepřiměřeně velký k zisku závazkem získaným. Asi nejčastější příklad jsou půjčky s velkými až přehnanými úroky, například 100 % za každý den. Podle zákona platného v České Republice lichvaření považováno za trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo...

Vhodné náležitosti smlouvy o půjčce

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje půjčit peníze. Půjčku peněžní hotovosti lze vyřešit mnoha způsoby, směnkou, spotřebitelským či hotovostním bankovním úvěrem, také lze využít půjčky od společnosti či fyzické osoby za předem sjednaný úrok. Společnost, která půjčku poskytuje je...

Hypotéka

Hypotéka, nebo také hypoteční úvěr, je typ úvěru poskytovaný jak fyzickým, tak i právnickým osobám na základě zástavního práva nemovitosti. Účelem pořízení hypotéky může být například koupě nebo stavba nemovitosti do osobního vlastnictví, ať už je to byt, rodinný dům, pozemek či jejich případné další...

Účelový úvěr

Účelový úvěr je velmi účinná a cílená forma financování. Je poskytován na předem jasně určený účel, a ten samozřejmě není možné měnit v průběhu čerpání úvěru. Účelové úvěry jsou poskytovány na předem určené a specifikované věci. Jednoznačnou a největší výhodou tohoto úvěru je nižší sazba v...

RPSN - co je to?

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů znamená číslo, které umožňuje spotřebiteli snadněji posoudit výhodnost nebo nevýhodnost úvěru. RPSN nám říká, jaký je procentuální podíl z částky dluhu, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami a jinými výdaji spojenými s...

Zástava

Pokud si půjčujete od banky nebo jiné instituce půjčku větší částky, mohou po vás požadovat zástavu. Nejčastěji se bude jednat o nějakou nemovitost. Právní normou, která ošetřuje právo na zástavu je občanský zákoník. Ten hned v úvodních ustanoveních definuje zástavní právo jako právo, které má slouží k...

Fixační období u hypotéky

Co je to fixační období hypotéky? Různé bankovní domy poskytují svým klientům hypoteční úvěry s možnou fixací úrokové sazby. Tohle fixační období si klient volí sám, zpravidla jsou to tři, pět nebo 10 let. Období fixace začíná ode dne, kdy klient podepíše s bankou hypoteční smlouvu. Po skončení tohoto období si...

Leasing

Leasing je na českém trhu znám jako obdoba finančního produktu, za který si můžeme pořídit movitou věc, pro osobní účely. V zásadě jde o vazební vztah s financovaným subjektem. Do ČR se dostal, až po svrhnutí minulého režimu a ihned se začal pozitivně rozvíjet a vtěsnávat do populačního podvědomí. Leasing se...

Proč je šetření lepší než půjčka

Půjčování finančních prostředků je staré jako lidstvo samo. Už od pradávna existovali věci, na které jsme z pouhého měsíčního platu nedosáhli. V těchto případech nám nezbývalo nic jiného než se chodit kochat za výlohu a nebo požádat o finanční injekci v podobě půjčky. Není ovšem půjčka jako půjčka. Výpomoc...