Historie peněz

Bez hmatatelných peněz si dnes nedokážeme představit svůj život. Papírové a kovové peníze jsou nedílnou součástí našich životů. Znáte však historii peněz?

Historie peněz sahá až do starověku, přesněji do sedmého století před naším letopočtem, kdy se začaly poprvé používat kovové peníze. Do té doby byly velmi oblíbeným platidlem různé drahé a hodnotné kovy. Výhodou tohoto platidla bylo, že nepodléhal zkáze a rovněž jeho padělání bylo složité a obtížné. Přesto všechno se postupem času začaly prosazovat mince.

Zlaté, stříbrné a měděné mince totiž podstatným způsobem zlepšily a usnadnily obchodování. Na takto vyrobené mince se postupem času začaly razit symboly, které většinou označovaly vládce nebo panovníka té či oné země. Na území našeho státu se tak první mince začaly razit za panování Boleslava prvního kolem roku 970 našeho letopočtu.

Kovové mince se používaly velmi dlouhou dobu. První přechod od kovových mincí na papírové bankovky začíná teprve v 17. století. V tomto přelomovém století totiž některé evropské bankovní domy začaly vydávat papírové peníze. Od té doby se bankovky staly samostatnou formou platidla. Abychom však byli historicky přesní, musíme dodat, že první papírové peníze se už v 9. století našeho letopočtu začaly používat v daleké Číně.

Papírové peníze se v toku času nakonec prosadily a v současné době jsou naprosto přirozeným platidlem na celém světě. Papírové bankovky se v posledních letech dělají tak, aby bylo je velmi obtížné jejich zneužití. Na papírových bankovkách se používá řada technických prvků, které mají často znemožnit a zabránit jejich padělání. Stejně jako u mincí se zadní - tedy rubová strana - nazývá Revers a přední strana - tedy lícová - se pro změnu nazývá avers. Bankovkami se zabývají obory, která mají latinské názvy a zní numismatika a notafilie.

Publikováno: 02. 11. 2011

Kategorie: Peníze

Autor: Hanka Míková