Lichva

Lichva nebo také úžera je všeobecně závazek nepřiměřeně velký k zisku závazkem získaným. Asi nejčastější příklad jsou půjčky s velkými až přehnanými úroky, například 100 % za každý den. Podle zákona platného v České Republice lichvaření považováno za trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužije něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení a dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. Původně měl pojem lichva jiný význam – znamenalo to jakýkoli příjem úroku za peníze. Ve středověku byla křesťany považována za jeden z nejhorších hříchů. V současné době je lichva hlavně problémem těch, kteří neumí posoudit důsledek půjček s vyššími úroky. V tuzemsku jsou známy případy lichvy mezi Romy, které jsou v mnoha případech hlavním důvodem bídy, ze které se dlužníci zpravidla nemohou již nikdy dostat. Dnešní lichváři mohou mít tvář mladé sympatické ženy, která vystupuje v televizní reklamě jako dobromyslná rodinná přítelkyně, která vám peníze osobně přinese až domů. Někteří věřitelé poskytují půjčku bez záruky sociálně slabším lidem, kteří ve většině případů nejsou schopni daný dluh během svého života splatit. Věřitel potom získává nárok na uhrazení dluhu ze sociálních dávek dlužníka. Původní dluh včetně neustále zvyšujícího se penále sice není nikdy splacen, hodnota dlouhodobě strhávaných srážek však převýší původní půjčku.

Publikováno: 02. 05. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková