Účetní program Helios Red

Založit firmu není vůbec jednoduché. Je k tomu potřeba spoustu času a finačních prostředků. Základem je zvolit vhodný podnikatelský plán a strategii, dále si musíme vyřídit byrokratické záležitostí jako obstarat si živnostenský list, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, OSSZ a FÚ a v neposlední řadě si musíme najít vhodné prostory k podnikání, ať už kanceláře, výrobní haly či sklady. Z každé podnikatelské činnosti jsou odváděny zálohy na zdravotní pojišťovny, OSSZ, příp. FÚ a placeny nejrůznější daně (DPH, silniční daň, DPFO, DPPO apod.). Částky, které mají být odváděny a placeny zjistíme u živnostníků a malých firem z daňové evidence a u větších firem (s.r.o., a.s.) z účetnictví. Daňová evidence lze mnohdy evidovat tzv. na koleně v tabulkách Excel, podle toho to také vypadá, ale společnostem, které musí povinně vést účetnictví a firmám s daňovou evidencí chtějící mít lepší přehled o svém podnikání, se určitě vyplatí zakoupit si kvalitní a s oborem související účetní program a současně evidenční program. Širokou nabídku sortimentu kvalitních, vyspělých, moderních, stabilních, komplexních a variabilních účetních programů značky Helios nabízí spolehlivý vývojář a prodejce společnost Asseco Solutions, a.s. s pobočkami v Praze a v Bratislavě a současně provozující informační webové stránky HELIOS software, který řídí s odkazem na www.helios.eu. V nabídce této firmy y najdete informační systémy s názvy Helios Orange, Helios Red, Helios Green, Heliox Fenix, Helios BlueGastro, Helios Horec a Helios Clonet. Společnost Asseco Solutions a.s. je největší producent podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu a do podvědomí se dostává i v rámci ostatních zemí střední Evropy. Pracovní náplní této společnosti není pouze vývoj jednotlivých softwarových aplikací, ale i jejich následná implementace a snaha podpořit obecné ERP systémy zabývající se výrobou (automobilová, elektrotechnická, potravinářská, strojírenská, zemědělská, slévárenská, obuvnická, těžební a zpracovatelská výroba, energetika, stavebnictví, výroba plastů, výroba oken aj.) a specializované systémy pro organizace všech velikostí zabývající se obchodem (velkoobchod, maloobchod) a službami (bezpečnostní agentury, servis automobilů a strojů, celní služby, doprava a přepravní služby, distribuce energií, účetní a daňové služby, nemovitosti, gastronomie, hoteliérství, odpadové hospodářství, média, vydavatelství a nakladatelství, utility, výstavnictví, leasing a finanční služby, zdravotnictví aj.) v nejrůznějších oblastech jejich působení. Nabízené informační systémy nacházejí uplatnění i ve veřejné správě (příspěvkové organizace, obchodní společnosti a státní podniky, úřady a školství). Součástí nabízených produktů jsou i rozličné služby (podpora uživatelů, podpora před implementací, podpora provozu informačního systému, technická podpora a školení) a partnerské programy (autorizovaný implementační partner, obchodní partner, vývojový partner a integrační partner).

Publikováno: 22. 01. 2014

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková