Vkladní knížky

Vkladní knížky byly velmi populární v dobách, kdy v naší zemi vládli komunisté. Zajímavé však je, že vkladní knížky stále přetrvávají a jsou stále oblíbené a populární u starších osob. Mnozí starší lidé totiž velmi dobře pamatují, že pokud měli peníze na vkladních knížkách, byly v bezpečí a ještě jim vydělávaly. Jak je to však s vkladními knížkami dnes?

Přestože tuzemské banky nabízejí velké množství bankovních produktů, jsou vkladní knížky přesto stále v kurzu. Vkladní knížky jsou totiž velmi jednoduché a přehledné. A především jednoduchost oceňují zejména starší občané a klienti. Vkladní knížka je také cosi hmatatelného, co lidé mají v rukou a mohou se kdykoliv do vkladní knížky podívat na stav svých financí. Také vklady a vedení vkladní knížky nic nestojí.

Přes všechny tyto výhody je však úročení u vkladních knížek mnohem menší než je tomu u termínovaných vkladech a spořících účtech. Velkou nevýhodou je rovněž skutečnost, že při ztrátě vkladní knížky, nemůžete několik týdnů s vašimi penězi na knížce disponovat. Po opětovném zřízení nové vkladní knížky pak budete platit vysoký poplatek.

V současné době je největším poskytovatelem vkladních knížek Česká spořitelna, která má s tímto typem bankovního produktu své letité zkušenosti. Výhodou u České spořitelny je, že zřízení, vedení a zrušení knížky je zcela zdarma. Co se týče úroků, zde je samozřejmě velký rozptyl, záleží na vložené částce a době spoření. Tak například vklad do 100 000 korun na jeden rok je úročen 0,5 procenty. Nejvyšší úrok získáte, když na vkladní knížku vložíte částku vyšší než 500 000 korun a nebudete s částkou disponovat 24 měsíců, pak máte nárok na úrok 1,4 procent.

Dalšími bankami, které nabízejí vkladní knížky, jsou Poštovní spořitelna a některá spořitelní družstva.

Publikováno: 17. 08. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková