Šeky

Šeky jsou velmi starou formou bezhotovostního platebního styku. Jedná se v podstatě o cenný papír. Šeky jsou samozřejmě různé, ovšem nejčastější jsou šeky cestovní, bankovní a soukromé.

Cestovní šeky jsou historicky vůbec jednou z nejstarších způsobů bezhotovostního placení na světě. Společnost American Express byla první, která cestovní šeky vydala, psal se rok 1891. Od té doby sice uplynulo spousty let, nicméně cestovní šeky přetrvávají a jsou stále hojně používaným platebním prostředkem při zahraničních cestách a pobytech. Cestovní šeky totiž dobrým způsobem nahrazují peníze. Výhodou cestovních šeků je, že je můžete proměnit na hotovost či v některých případech jimi přímo platit. V České republice jsou dostupné jenom cestovní šeky již jednou zmiňované společnosti American Express.

Druhým typem šeků jsou bankovní šeky. Takový šek může vystavit pouze banka. Tento typ šeků je však nejdražší. Banky si účtují zhruba 300 korun na vystavení jednoho bankovního šeku. Nejčastější užití bankovních šeků je v obchodním styku nebo při značně vysokých sumách, kde je důležitá stoprocentní jistota proplacení.

Třetím tipem šeků jsou soukromé šeky, které jsou zpravidla vydávány k soukromému nebo firemnímu účtu. Soukromé šeky se používají tam, kde se obchodní partneři velmi dobře znají. U soukromého šeku totiž není možné ověřit jeho krytí. Pokud soukromý šek přijmeme, musíte druhému člověku důvěřovat, že vás neoklame. Vystavení nekrytého šeku je sice trestným činem, banka vám však za nekrytý šek nedá ani korunu a ještě zaplatíte drobné poplatky u přepážky. Navzdory těmto nevýhodám jsou soukromé šeky stále používaným platebním nástrojem. Soukromé šeky se používají tam, kde není možné platit platební kartou nebo je potřeba omezit značné riziko při převážení velké hotovosti peněz.

Publikováno: 01. 09. 2011

Kategorie: Peníze

Autor: Hanka Míková