PRIBOR (sazba ČNB)

V dnešním světě je řada nesrozumitelných slov a zkratek. Tyhle tajemné zkratky jsou obvykle odvozeny z anglického jazyka. Facebook, twitter, icq, iban, swift, jexim, to všechno jsou cizí názvy nebo zkratky z angličtiny. Je to někdy tajemný svět pouze pro zasvěcené. Vyznat se v tom, dá někdy velkou práci a námahu. Naštěstí tady máme internet a internetové slovníky, které nám velice rychle mohou pomoci. Slovo PRIBOR zní pro laika rovněž cizokrajně a nesrozumitelně. Co se tedy skrývá za tajemnou zkratkou PRIBOR? Nejedná se o překlep či zapomenutí háčku a čárky, PRIBOR skutečně nebude nástroj, který denně používáme k jídlu a také to nebude malé moravské městečko, kde se narodil Sigmund Freud. PRIBOR je zkratka ze světa bankovnictví a finančnictví. Pojem PRIBOR je zkratka od slovního spojení Prague InterBank Offered Rate a znamená pražskou mezibankovní úrokovou sazbu. Ta slouží všem tuzemským bankám k tomu, aby si mezi sebou poskytovaly úvěry. Službu PRIBOR banky používají především při sestavování procent úroků při hypotečních úvěrech. PRIBOR je tedy průměrná úroková sazba, za kterou si ostatní české banky mohou ukládat peníze u jiných českých obchodních domů. Tyto sazby sestavuje každý den Česká národní banka. Pro laika je neustálý pohyb čísel u sazebníků PRIBOR španělskou vesnicí. Kdy však pro nás tato nesrozumitelná čísla mohou být zajímavá a důležitá? Pravděpodobně ve chvíli, kdy si budeme od banky brát hypoteční úvěr. A ten dnes banky nabízejí v různých podobách. Buď můžete mít variabilní hypotéku nebo hypotéku s pevným fixačním obdobím. Teprve v tomto případě nás budou čísla sazebníku PRIBOR zajímat, neboť od těchto číslíček se budou odvíjet naše úrokové sazby. Sazby PRIBOR můžete neustále sledovat na webových stránkách České národní banky, které najdete na této adrese: www.cnb.cz

Publikováno: 02. 03. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková