Česká Národní Banka

Dějiny České národní banky začínají ruku v ruce ze vznikem samostatného Československa. Banka vzniká v roce 1919 a prvním předsedou bankovního výboru tehdejší banky byl Alois Rašín. Z významných dat a milníků České národní banky je potřeba ještě zmínit rok 1948, kdy byla banka zestátněna. Dalším důležitým a významným rokem je pak ještě rok 1993. Po rozpadu tehdejšího Československa vzniká Česká národní banka. V té době taktéž došlo k důležité měnové odluce a byla zavedena česká koruna, která platí dodnes.

Jaká je náplň práce České národní banky? Česká národní banka má jiné postavení na českém bankovním trhu než ostatní banky. Je to především centrální banka v České republice a proto má zejména na starosti dohled nad finančním trhem v celé zemi. Banka hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen českým státem. Podle Ústavy České republiky, konkrétně článku 98, je nejdůležitějším a hlavním cílem České národní banky péče o cenovou stabilitu.

Česká národní banka zejména určuje měnovou politiku a vydává bankovky a mince do peněžního oběhu. Dále zajišťuje, aby bylo dost finančních prostředků v celém oběhu. Česká národní banka tedy dohlíží nad celým bankovním sektorem a kapitálovým trhem v naší republice. V neposlední řadě také dohlíží nad pojišťovnictvím, penzijním připojištěním a devizovým dohledem.

Fungování banky je ošetřeno patřičným zákonem o České národní bance, který byl sepsán a potvrzen v roce 1993. V zákoně se praví, že řídícím orgánem je bankovní rada, která se skládá ze sedmi osob. Jsou to guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Všechny členy jmenuje do funkce prezident České republiky. Funkční období bankovní rady trvá šest let. Ústředí České národní banky se nachází v Praze 1, na ulici Na příkopech.

Publikováno: 11. 08. 2011

Kategorie: Peníze

Autor: Hanka Míková