Evropská unie má jednu měnu Euro

Evropská unie je tvořena 27 státy Evropy, která má přes 500 miliónů lidí. Vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii. Tato smlouva měla navázat na proces z padesátých let. Je to velice specifická operace, která stojí nad členskými státy. Tyto státy totiž přenesly některé pravomoci na unii. Cílem Evropské unie je především vytvoření společného trhu, ale také podpora rozvoje růstu zaměstnanosti, hospodářství, zlepšování životní úrovně lidí i zvyšování kvality životního prostředí. K tomu, aby tohoto mohlo být docíleno, musí být dodržen volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. K Evropské unii patří i Evropský parlament, kde jsou zástupci Unie. Tento parlament vykonává rozpočtovou a legislativní funkci. Parlament spolu s Radou Evropské unie přijímají platné legislativy. Z hlav států a předsedů vlád členských států se skládá Evropská rada. Tato rada rozhoduje o nejzávažnějších politických, ale i ekonomických otázkách. Rada také ukazuje směr, jakým se Evropská unie bude ubírat. Zájmy Evropské unie pak zastupuje Evropská komise, která má výlučné právo, aby iniciovaly návrhy legislativy, ale také dohlíží na jejich dodržování. Komise zastupuje Evropskou unii i při mezinárodních jednáních. V komisi má každá země zastoupeného jednoho komisaře, a má také svého předsedu. K Evropské unii patří i Soudní dvůr unie nebo Evropská centrální banka. K politice Evropské unie rozhodně patří především pomoc chudým zemím, převodem peněz od zemí bohatých. Peníze, které jsou použity, se využívají na modernizaci zemědělství, podporu mladých lidí, na oživení průmyslové výroby, ale i na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Evropská unie ale nechce poskytovat pouze finanční pomoc, ale především se snaží o to, aby vytvořila právní předpisy, které mají zajistit všem lidem v členských státech stejná práva. Například v otázkách různých diskriminací, ale například i v otázkách dodržování ochrany pracovníků.

Publikováno: 22. 03. 2012 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Peníze

Autor: Hanka Míková