Volební program ODS - ,,Podnikání a pracovní místa“

Největšími problémy České republiky jsou velká zadluženost, nezaměstnanost a kriminalita. Momentální výše státního dluhu je 157.000,-Kč na jednoho občana ČR. Deficit státního rozpočtu ČR na rok 2013 nepřekročí 2,9 procenta vůči hrubému domácímu produktu. Státní rozpočet byl schválen se schodkem ve výši 100 miliard korun. Zákon o státním rozpočtu ČR pro rok 2013 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 31.12.2012. Jelikož se blíží období volby kandidátů do poslanecké sněmovny, tak se nám jednotlivé politické strany snaží představit své volební programy s vizemi do budoucnosti. Občané ČR nesmí usnout na vavřínech a nespoléhat jenom na sliby. V rozhodování, koho bychom chtěli ve vedení státu, by nám měly pomoci především skutečně vykonané činy, jež byly k našemu prospěchu. Volební program ODS - ,,Podnikání a pracovní místa“ Změny pracovního práva ● nový, výrazně jednodušší zákoník práce ● provázání pracovního práva s právem občanským ● uvolnění vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ● možnost vyplatit se z výpovědní doby ● nové vymezení okruhu vedoucích zaměstnanců ● podpora práce e na zkrácený úvazek ● umožnění výkonu práce e ,,na zavolanou“ ● sdílení pracovního místa ● jednodušší úprava dovolené Podpora podnikání - budeme uplatňovat konzervativní daňovou politiku a usnadníme přístup firem k financování ● stop stav pro zvyšování daní z příjmů ● zachování výše výdajových paušálů, jejich strop shora i zdola ● podpora přístupu firem k financování exportu ● zapojení evropských peněz do podpory inovativního podnikání ● evropské peníze pro rekvalifikace a zvýšení odbornosti zaměstnanců - snížíme výdaje firem a živnostníků na administrativu v podnikání o 30 % do roku 2014 oproti roku 2005 ● důsledné rušení zbytečných paragrafů ● jedna firma, jedna data, jeden úřad ● konec eurohujerismu v přejímání evropské legislativy ● elektronické formuláře na jednom místě ● zelená ideologie nesmí omezovat firmy ● státní správa musí sloužit firmám

Publikováno: 04. 01. 2013

Kategorie: Úspory a investice

Autor: Hanka Míková