Stavby na mincích

Různé stavby různých slohů zajímá na celém světě mnoho lidí. Česká národní banka začala tyto vybrané architektonické stavby razit na zlaté mince. Mezi nejkrásnější a nejromantičtější slohy rozhodně patří románský sloh. Na minci, která byla v České republice vydaná, byla vyražena rotunda sv. Kateřiny, která patří ke Znojemskému hradu. Je to jedna z nejvýznamnějších památek v naší republice. Tato rotunda byla vystavěna zřejmě již v 10. Století To co tuto rotundu ozvláštňuje, jsou nástěnné malby, které propojují křesťanské prvky se světskými. Ty souvisí především s rodem Přemyslovců. Nebyla opomenuta ani gotika, kterou reprezentuje klášter ve Vyšším Brodě. Tento klášter je jedním z nejlépe zachovalých klášterů v ČR, a byl založen ve 13. století Vokem z Rožmberka a zároveň je rodovým klášterem této rodiny. Je zde pochováno deset generací tohoto rodu. Renesanci pro změnu zastupuje na zlaté minci zámek v Litomyšli, který patří do národních kulturních památek a je zapsán i v seznamu Unesco. Byl postaven v 16. století Vratislavem z Pernštejna. Zdi i komíny tohoto zámku jsou pokryty speciálními malbami. Úžasné baroko je pak ztvárněno na zlaté minci, na které je vyražen zámek v Buchlovicích, který patří k výjimečným památkám baroka v celé střední Evropě. Je bohatě vyzdoben malbami, ale i sochami. Na konci 17. Století ho dal vystavět Jan Dětrich z Petřvaldu a vzorem byla vila z Itálie.

Publikováno: 18. 03. 2012

Kategorie: Peníze

Autor: Hanka Míková