Run na banku

Run na banku znamená, že vkladatelé ztratili důvěru v danou banku, které svěřili svoje peníze. Začnou svoje úspory vybírat ve velkém, protože se jim zdá, že banka se zanedlouho stane insolventní, a oni mají strach o svoje úspory. Mnohdy se pak před bankou tvoří dlouhé fronty lidí, kteří chtějí vybrat všechny svoje peníze a úspory, které v bance mají. Bohužel se ale také může stát, že informace, které klienti banky zjistí, jsou nepravdivé, a tak zbrklým výběrem svých peněz mohou způsobit krach banky. Protože žádná banka nemůže vyplatit všechny své klienty najednou, protože má samozřejmě pouze částečné rezervy. Existuje také bankovní panika, která způsobí finanční krizi runem na více bank. A pokud zbankrotují, může to vést až k tzv. ekonomické recesi státu. Samozřejmě, že by bylo nejlepší, aby každá banka byla na run na banku, připravena. Ale to je spíše neřešitelné, než řešitelné. Protože pokud jakákoli banka zažije nápor svých klientů, nemůže to zvládnout, ani přežít. Především proto, že každá banka má vložené peníze rozpůjčované jiným klientům nebo bankám. Platí to například u lidí, kteří mají u banky hypotéku. Co ale může udělat banka, pokud očekává run na banku? Nejdůležitější věcí je, aby měla každá pobočka banky dostatečnou hotovost. K tomu by měly posloužit rezervy, které má každá banka uložené ve své ventrální, mateřské, bance. Možností je i půjčka od jiných bank, protože run na jakoukoli banku a případný krach banky, není dobrý ani pro ostatní banky. Pokud by banka byla nucena mít dostatečnou hotovost kvůli runu na banku, byli by biti především klienti. Musely by být zdraženy úvěry, hypotéky, půjčky. A také by nebylo možné, kdykoli si vybrat svoje úspory. To je nyní možné za určitý poplatek.

Publikováno: 22. 01. 2012

Kategorie: Peníze

Autor: Hanka Míková