Půjčky mezinárodního měnového fondu

Mezinárodní měnový fond je organizace, která patří k OSN. Díky tomuto měnovému fondu by měla být snadnější spolupráce mezi zeměmi, ale zároveň podporuje stabilitu směnných kurzů. Díky měnovému fondu je ale také možnost podpory různých států pomocí půjček, především těch, které mají hospodářské potíže. Mezinárodní měnový fond byl založen již roku 1944, a v současnosti má 187 členů z řad států. Hlavní sídlo tohoto fondu je ve Washingtonu D.C. V současnosti ale kvůli dluhové krizi v tzv. eurozóně, potřebuje naopak půjčku měnový fond. Evropská unie chtěla fondu půjčit částku, na které se ovšem všechny státy nemohly domluvit. Tato půjčka by pak byla použita na pomoc státům, které by bojovaly s krizí. Je velice důležité, aby měl měnový fond vyšší kapitál, protože v případě, že by dluhová krize zasáhla větší země, jako jsou například Spojené státy americké, Čína, Brazílie nebo Itálie, neměl by jim fond jak pomoci. Státy, které jsou v eurozóně, a které používají euro, by si měly ale pomoci mezi sebou navzájem. Protože pokud padne do dluhu jeden stát, může padnout euro i celá eurozóna. Příkladem budiž Řecko, které se dostalo do situace, kdy je velice zadlužené. Pomoci se mu snaží nejen EU, ale i Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Již mu byl poskytnut jeden záchranný úvěr, ale Řecko muselo přijmout jistá opatření. V současnosti má být Řecku poskytnut druhý záchranný úvěr, který bude ovšem poskytnut pouze v případě, kdy samo Řecko musí seškrtat výdaje a omezit i státní správu. Musí provést dané reformy, aby mu byl úvěr poskytnut. Jinak mu totiž hrozí bankrot.

Publikováno: 21. 01. 2012

Kategorie: Půjčky

Autor: Hanka Míková