Účty

Účetní program Helios Red

Založit firmu není vůbec jednoduché. Je k tomu potřeba spoustu času a finačních prostředků. Základem je zvolit vhodný podnikatelský plán a strategii, dále si musíme vyřídit byrokratické záležitostí jako obstarat si živnostenský list, přihlásit se na zdravotní pojišťovnu, OSSZ a FÚ a v neposlední řadě si musíme...

Pribor

Lidé, kteří se ve světě financí nepohybují každý den, většinou bankovním názvům a zkratkám nerozumí. Ve světě peněz a financí je celá řada cizích slov a nesrozumitelných zkratek. Tahle cizí slova a nesrozumitelné zkratky jsou většinou odvozeny z anglického jazyka. Leasing, iban, debet, swift, aval, anuita to všechno...

Spořící účty

Spořící účty jsou dalším produktem, které banky svým klientům nabízejí. Spořící účet je ideální bankovním produktem, který může zhodnotit vaše volné peníze. Pojďme se několik spořících účtu představit. Začněme například u společnosti Wüstenrot, která nabízí spořící účet s úrokovou sazbu 2,5...

Termínované účty

Termínované účty jsou velmi konzervativní možností, jak své volné peníze efektivně a bezpečně zúročit. Termínované účty mají často vyšší zhodnocení vašich financí než je tomu na běžných či spořících účtech. Jistou drobnou nevýhodou je, že peníze jsou na nich vázány na delší časové období. Které...

Vkladní knížky

Vkladní knížky byly velmi populární v dobách, kdy v naší zemi vládli komunisté. Zajímavé však je, že vkladní knížky stále přetrvávají a jsou stále oblíbené a populární u starších osob. Mnozí starší lidé totiž velmi dobře pamatují, že pokud měli peníze na vkladních knížkách, byly v bezpečí a ještě jim...